Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1266/2014 privind aprobarea formei şi conţinutului carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate şi atestatelor pentru personalul navigant maritim şi maritim portuar, precum şi a formei şi conţinutului certificatelor de calificare naţională pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1266/2014 privind aprobarea formei şi conţinutului carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate şi atestatelor pentru personalul navigant maritim şi maritim portuar, precum şi a formei şi conţinutului certificatelor de calificare naţională pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare

Data publicării: 09.08.2023
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 21.08.2023

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Prin OMT nr. 1266/2014 s-a aprobat forma şi conţinutul carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate şi atestatelor pentru personalul navigant maritim şi maritim portuar, precum şi a formei şi conţinutului certificatelor de calificare naţională pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare, având în vedere cerințele legislației adoptate în cadrul Organizației Maritime Internaţionale (OMI).

Pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor primite din partea personalului navigant maritim, în scopul prevenirii preschimbării carnetului de marinar la intervale scurte de timp, se apreciază necesar suplimentarea numărului de pagini în cazul acestui document de la 28 pagini la 32 pagini.

De asemenea, în scopul asigurării unicității acestor documente, prin acest nou act normativ se introduce ca element de siguranță suplimentar marcajul seriei în partea de sus a primei pagini, cât și în partea de jos a contra coperții de final a fiecărui document, eliminându-se astfel și riscul duplicării acestora.

Având în vedere faptul că implementarea modificărilor și completărilor aduse necesită adaptarea documentelor emise, în scopul asigurării intervalului de timp necesar pregătirii acestora, ANR propune ca intrarea în vigoare a prezentului ordin să se realizeze la 90 de zile de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Totodată, documentele emise la data publicării noului act normativ, care necesită preschimbarea, rămân valabile până la data expirării lor, dar nu mai târziu de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4740-omti04082023dtn

Atasamente