Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 244/2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale -“CERONAV”

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 244/2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale -“CERONAV”

Data publicării: 13.01.2021

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 25.01.2021

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Conducere al CERONAV nr. 41/16.12.2020, prevederile art. 4 din Ordonanţa nr. 33/30.01.2003 privind înființarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționare Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, precum şi art.12 alin (1) lit. m) din Anexa 1 la Hotǎrârea Guvernului nr. 449/10.04.2003 – Regulament de organizare și funcționare a Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, se doreste aprobarea, prin Ordin al Ministrului Transporturilor și Infrastructurii, după cum urmează:

Introducerea cursurilor mai jos menționate în grila de cursuri obligatorii, astfel:
– Pregătire de bază pentru operarea în siguranță a navelor care fac obiectul codului IGF (Specification of minimum standard of competence in the basic training for ships subject to the IGF Code (AV / 3 -1)) – cod IGF-B, tarif 981 lei/ cursant;
– Pregătire avansată pentru operarea în siguranță a navelor care fac obiectul codului IGF (Advanced training for ships personnel subject to the IGF Code (A-V/3 – 2)) – cod IGF-A, tarif 1,716 lei/ cursant.

Menționăm că, în conformitate cu ANEXA 3 la O.M.T. nr. 1252 din 13.08.2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi certificatelor de capacitate, actualizată cu Ordinul nr. 270/28.02.2018 şi cu cerintele Convenţiei Internaţionale privind Standardele de Instruire, Certificare şi Efectuarea Serviciului de Cart pentru Navigatori (STCW) 1978, cu amendamentele în vigoare, se impune desfășurarea acestor cursuri în regim obligatoriu.

Aceste cursuri se desfășoară în regim opțional, la tarifele menționate mai sus, urmând să se organizeze în regim obligatoriu după aprobarea lor prin Ordin al Ministrului Transporturilor și Infrastructurii.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3267-omti13012021dtn

Atasamente:

Proiect Ordin
Referat aprobare 
Anexa OMTI