Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării Codului maritim internațional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.122(75) a Comitetului de siguranță maritimă din 24 mai 2002, așa cum a fost integral amendat prin Rezoluția MSC.406(96) a Comitetului de siguranță maritimă din 13 mai 2016 și ulterior rectificat prin documentul MSC 96/25/Add.2/Corr.1 din 26 octombrie 2017

Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării Codului maritim internațional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.122(75) a Comitetului de siguranță maritimă din 24 mai 2002, așa cum a fost integral amendat prin Rezoluția MSC.406(96) a Comitetului de siguranță maritimă din 13 mai 2016 și ulterior rectificat prin documentul MSC 96/25/Add.2/Corr.1 din 26 octombrie 2017

 

Data publicării: 21.09.2018

 

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 02.10.2018

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementarii

– În temeiul Convenției SOLAS 1974 amendate, transportul mărfurilor periculoase sub formă ambalată trebuie să respectate prevederile corespunzătoare din Codul IMDG.
România a aderat la Convenția SOLAS 1974 prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979 și a acceptat amendamentele la această convenție prin Legea nr. 209/2004 pentru acceptarea unor amendamente adoptate prin rezoluţii de către Organizaţia Maritimă Internaţională la Londra la 24 mai 2002 şi, respectiv, la 12 decembrie 2002, la anexa la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, amendată;

– Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 (MARPOL 73/78), cea mai importantă convenție privind prevenirea poluării mediului marin de către nave, conține în Anexa III prevederi referitoare la prevenirea poluării cu substanțe dăunătoare transportate pe mare sub formă ambalată, identificate ca poluanți marini în Codul IMDG.
România a aderat la MARPOL 73/78 prin Legea nr. 6/1993 și a acceptat Anexa III, în forma sa revizuită la acea dată, prin Ordonanța Guvernului nr. 38/2001, aprobată prin Legea nr. 750/2001. Cea mai recentă revizuire a Anexei III a fost publicată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1039/2013 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Anexa III revizuită la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.193(61) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 1 octombrie 2010.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2120-omt21092018dtn

Atasamente