Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, așa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.380(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014

Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, așa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.380(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014

Data publicării: 28.03.2016
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 07.04.2016

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.
Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1122-omt28032016dtn