Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internațional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.393(95) a Comitetului de siguranță maritimă din 11 iunie 2015

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internațional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.393(95) a Comitetului de siguranță maritimă din 11 iunie 2015

Data publicării: 24.10.2016
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 04.11.2016

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.
Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1341-omt24102016dtn