Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind echiparea cu sistem de identificare automată (AIS interior) a navelor de navigaţie interioară care navighează pe căile navigabile interioare din România

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind echiparea cu sistem de identificare automată (AIS interior) a navelor de navigaţie interioară care navighează pe căile navigabile interioare din România

Data publicării: 13.07.2016
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 24.07.2016

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1242-omt13-072016dta