Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.455(100) a Comitetului de siguranță maritimă din 6 decembrie 2018

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.455(100) a Comitetului de siguranță maritimă din 6 decembrie 2018

 

Data publicării: 13.05.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 24.05.2019

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), cu sediul la Londra, activează ca agenţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi se ocupă cu elaborarea cadrului juridic, tehnic şi organizatoric privind navigaţia maritimă în apele internaţionale. Prin reglementările adoptate, OMI stabileşte cerinţele minime care se impun navelor comerciale care efectuează voiaje internaţionale, privind siguranţa navigaţiei, securitatea navelor şi a porturilor şi protecţia mediului, precum şi cerinţele privind modul de certificare şi pregătire a echipajelor ce îşi desfăşoară activitatea la bordul acestora. România a devenit membră a acestei organizaţii prin Decretul nr. 114/1965 şi în această calitate este parte la toate convenţiile internaţionale majore privind siguranţa navigaţiei şi prevenirea poluării de către navele maritime.
În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferinţe internaţionale şi sesiuni ale Adunării statelor membre şi ale comitetelor sale, pentru adoptarea convenţiilor maritime, codurilor şi rezoluţiilor în materie.
Una dintre cele mai importante convenţii privind siguranţa navei şi a echipajului este Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (Convenţia STCW 1978), la care România a aderat prin Legea nr. 107/1992. Prevederile acestei convenţii sunt perfecţionate continuu prin rezoluţii de amendare.
Recunoscând importanţa stabilirii standardelor de competentă obligatorii detaliate şi a altor prevederi obligatorii necesare să se asigure că întregul personal navigant este educat şi instruit corespunzător, experimentat adecvat, calificat şi competent pentru îndeplinirea sarcinilor lor într-o manieră care asigură siguranţa vieţii, proprietatea şi securitatea pe mare precum şi protecţia mediului marin, în anul 1995, prin Conferinţa Părţilor la Convenţia STCW 1978, prevederile cuprinse în anexa la respectiva convenţie au fost complet revizuite, ocazie cu care s-a introdus în Convenţia STCW 1978 obligativitatea respectării noului Cod privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptat la aceeaşi conferinţă.
Codul STCW a fost acceptat de România prin art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 122/2000, aprobată prin Legea nr. 20/2001.
Codul STCW este structurat în două părţi: Partea A intitulată „Standardele obligatorii în ceea ce priveşte dispoziţiile din anexa la Convenţia STCW”, şi, respectiv, Partea B% intitulată „Recomandări orientative privitoare la prevederile Convenţiei STCW şi ale anexei acesteia” care cuprinde recomandările orientative menite să ajute Părţile la convenţie, precum şi pe cei implicaţi în aplicarea sau impunerea măsurilor preconizate de aceasta pentru transpunerea efectivă şi deplină a convenţiei în practică, într-o maniera uniformă.
Prevederile Codului STCW sunt perfecţionate continuu prin rezoluţii de amendare adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă (MSC) al OMI și trebuie considerat ca fiind acceptate conform articolului XII, alin. (1) lit. A, pct (vii) 2, din Convenția STCW 1978.
În anul 2018 Comitetul a adoptat noi amendamente la Partea B din Codul STCW prin rezoluţia MSC.455(100). Aceste amendamente au fost aduse la Capitolul V -îndrumări referitoare la cerinţele speciale de instruire pentru personalul de la bordul anumitor nave şi constau în redenumirea secţiunii B-V/g ca secţiunea B-V/4 şi eliminarea referinţei B-V/g din notele de subsol din secţiunile B-V/a la B-V/f.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2450-omt13052019dtn

Atasamente