Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Partea B din Codul Internațional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.415(97) a Comitetului de siguranță maritimă din 25 noiembrie 2016, așa cum a fost rectificată prin documentul MSC 97/22/Add.1/Corr.1 al Organizației Maritime Internaționale din 2 mai 2017

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Partea B din Codul Internațional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.415(97) a Comitetului de siguranță maritimă din 25 noiembrie 2016, așa cum a fost rectificată prin documentul MSC 97/22/Add.1/Corr.1 al Organizației Maritime Internaționale din 2 mai 2017

 

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Partea B din Codul Internațional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.415(97) a Comitetului de siguranță maritimă din 25 noiembrie 2016, așa cum a fost rectificată prin documentul MSC 97/22/Add.1/Corr.1 al Organizației Maritime Internaționale din 2 mai 2017

Data publicării: 25.06.2020
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 06.07.2020

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), înfiinţată prin Convenţia de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituţia specializată din sistemul Naţiunilor Unite în domeniul navigaţiei maritime comerciale internaţionale şi are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic şi organizatoric pentru asigurarea siguranţei navigaţiei, securităţii navelor şi a instalaţiilor portuare şi prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizaţii ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 114/1965, la Convenţia de la Geneva din 1948 privind crearea OMI şi în prezent este parte la toate convenţiile internaţionale principale privind siguranţa maritimă, securitatea maritimă şi prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizaţiei.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferinţe internaţionale şi sesiuni ale Adunării statelor membre şi ale comitetelor sale, pentru adoptarea convenţiilor maritime, codurilor şi rezoluţiilor în materie.

Una dintre cele mai importante probleme din domeniul siguranţei navigaţiei o reprezintă stabilitatea navelor. În acest sens, în anul 1993, Adunarea OMI a adoptat prin Rezoluţia A.749(18) denumită „Codul privind stabilitatea în starea intactă a tuturor tipurilor de nave prevăzute de instrumentele OMI”, unele recomandări privind criteriile de stabilitate şi măsurile necesare pentru a se asigura operarea în siguranţă a navelor maritime. Acest cod a fost perfecţionat continuu, astfel încât, prin Rezoluţia MSC.267(85) a Comitetului de Siguranţă Maritimă (MSC) a fost adoptat „Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008)”, care a devenit obligatoriu în baza amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS 1974) şi respectiv, la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, adoptate prin Rezoluţiile MSC.269(85) şi MSC.270(85).

Codul IS din 2008, structurat pe părţi, cuprinde, pe lângă cerinţele obligatorii incluse în partea A şi prevederi cu caracter de recomandare, incluse în partea B, referitoare la stabilitatea navei în starea intactă, ţinând seama de principiile de bază ale proiectării şi construcţiei navelor maritime, precum şi de experienţa acumulată în cursul exploatării acestor nave.

Codul IS din 2008 a intrat în vigoare în condițiile Convenției SOLAS 1974, în temeiul legii, fiind publicat prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 675/2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 663 din 28 septembrie 2010, iar amendamentele ulterioare la partea B, adoptate prin Rezoluţia MSC.319(89) din 20 mai 2011 şi prin Rezoluţia MSC.398(95) din 5 iunie 2015, au fost publicate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 722/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 419 din 12 iunie 2015, respectiv prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1024/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 779 din 20 octombrie 2015.

În anul 2016, Comitetul de Siguranţă Maritimă al OMI a adus noi modificări Codului IS din 2008, prin Rezoluţia MSC. 415(97) care a fost rectificată prin documentul MSC 97/22/Add.l/Corr.l, referitoare la navele care efectuează operaţiuni de manevrare a ancorelor, de ridicare sau de remorcare, inclusiv remorcarea de escortă. Aceste modificări trebuie să producă efecte la aceeaşi dată la care intră în vigoare amendamentele la partea obligatorie din Codul IS 2008, adoptate prin Rezoluţiile MSC.413(97) şi MSC.414(97); precizăm că aceste ultime două rezoluţii menţionate fac obiectul unor alte acte normative specifice, OMT nr. 1265/2019 și respectiv, OMTIC nr. 283/2020.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3012-omtic25062020dtn

Atasamente