Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1252 din 13 august 2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire și perfecționare a personalului navigant maritim român și a sistemului de recunoaștere a brevetelor și a certificatelor de capacitate

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1252 din 13 august 2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire și perfecționare a personalului navigant maritim român și a sistemului de recunoaștere a brevetelor și a certificatelor de capacitate

Data publicării: 11.07.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 22.07.2018

 

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2031-omt11072018dtn

Atasamente