Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea OMT nr 1266/2014 privind aprobarea formei și conținutul carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate și atestatelor pentru personalul navigant maritim portuar, precum și a formei și conținutului documentelor de atestare pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea OMT nr 1266/2014 privind aprobarea formei și conținutul carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate și atestatelor pentru personalul navigant maritim portuar, precum și a formei și conținutului documentelor de atestare pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare

 

Data publicării: 23.02.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 06.03.2018

 

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1878-omt27022018dtn

Atasamente