Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora în porturile Constanţa şi Tomis

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora în porturile Constanţa şi Tomis

Data publicării: 03.11.2015 |
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 14.11.2015 |
Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ. |
Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G. |
http://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/980-dtn03112015