Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru acceptarea rectificărilor la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru acceptarea rectificărilor la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru acceptarea rectificărilor la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase