Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional din 2011 privind programul intensificat de inspecții efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere (Codul ESP 2011), adoptate de Organizația Maritimă Internațională, prin Rezoluția MSC.461(101) a Comitetului de siguranță maritimă din 13 iunie 2019

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional din 2011 privind programul intensificat de inspecții efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere (Codul ESP 2011), adoptate de Organizația Maritimă Internațională, prin Rezoluția MSC.461(101) a Comitetului de siguranță maritimă din 13 iunie 2019

 

Data publicării: 16.11.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 27.11.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

În vederea creșterii nivelului siguranței maritime, precum și a prevenirii poluării mediului marin de către nave, efectuarea unor inspecții tehnice la vrachiere și petroliere, adecvate tipului constructiv și vechimii acestora, este de maximă importanță. Astfel, în anul 1993, Adunarea OMI a adoptat ”Instrucțiunile privind programul intensificat de inspecții efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere”. În anul 1996 aceste instrucțiuni au devenit obligatorii în temeiul Convenției internaționale din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS 1974), ca urmare a intrării în vigoare a amendamentelor la convenție adoptate prin Rezoluția nr. 1 a Conferinței din 1974.

Respectivele instrucțiuni au fost amendate ulterior în repetate rânduri. Precizăm faptul că România a aderat la Convenția SOLAS 1974 prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979 și că toate reglementările OMI menționate anterior au fost implementate în legislația națională prin acte normative specifice.

În anul 2011, Adunarea OMI, recunoscând faptul că, din cauza numeroaselor amendamente aduse rezoluției A.744(18), a devenit necesară revizuirea completă a acestor instrucțiuni pentru a se garanta aplicarea efectivă a dispozițiilor acestora și pentru a se păstra nivelul de siguranță cel mai ridicat posibil în practică, a adoptat un nou cod, cu titlul ”Codul internațional din 2011 privind programul intensificat de inspecții efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere (Codul ESP 2011)” prin rezoluția A.1049(27), care înlocuiește respectivele instrucțiuni. Codul ESP 2011 are deci un caracter obligatoriu și este aplicabil de la 1 ianuarie 2014, odată cu intrarea în vigoare la aceeași dată a amendamentelor la Convenția SOLAS 1974 adoptate prin rezoluția MSC.325(90), care au fost acceptate de România prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1131/2013.

Codul ESP 2011 a fost acceptat de România în temeiul legii și publicat în Monitorul Oficial, pe baza versiunii în limba engleză, prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1352/2013, iar rectificarea adusă Rezoluției A.1049(27) prin documentul A 27/Rez.1049/Corr.2 al Organizației Maritime Internaționale din 17 iunie 2014 a fost acceptat în temeiul legii și publicate în Monitorul Oficial, pe baza versiunii în limba engleză, prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1395/2014.

Amendamentele ulterioare la Codul ESP 2011, adoptate prin Rezoluția MSC.371(93) din 22 mai 2014, Rezoluția MSC.381(94) din 21 noiembrie 2014 și Rezoluția MSC.405(96) din 19 mai 2016 și Rezoluția MSC.412(97) din 25 noiembrie 2016 au fost implementate în legislația națională.

Prin Rezoluția MSC.461(101) din 13 iunie 2019, s-au adoptat noi amendamente la Codul ESP 2011 care practic înlocuiesc integral textul Codului ESP 2011 așa cum a fost repetat amendat ținând cont de asemenea de progresul tehnic în domeniul și evoluția altor reglementări internaționale.

Întrucât la 1 iulie 2020 au fost îndeplinite condițiile de acceptare a amendamentelor la Codul ESP 2011 adoptate prin Rezoluția MSC.461(101) (prin așa-numita procedură de acceptare tacită) în conformitate cu prevederile specifice ale Convenției SOLAS 1974 precizate în rezoluție, respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internațional la 1 ianuarie 2021.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3176-omtic16112020dta-2

Atasamente