Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicaţiilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.425(98) a Comitetului de siguranță maritimă din 15 iunie 2017

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicaţiilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.425(98) a Comitetului de siguranță maritimă din 15 iunie 2017

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicaţiilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.425(98) a Comitetului de siguranță maritimă din 15 iunie 2017