Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicaţiilor privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicaţiilor privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicaţiilor privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV