Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicaţiilor privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicaţiilor privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

Data publicării: 06.01.2020
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 17.01.2020

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

În conformitate cu anexa nr. 3 la OMT nr. 1252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecționare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate, cu modificările ulterioare, în cadrul Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, au fost revizuite programele analitice, impunându-se actualizarea cursurilor obligatorii în materie de siguranță maritimă.
Astfel că, în temeiul art. 12 alin. 10 lit. m) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV din 10.04.2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea și funcționarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, Consiliul de conducere al CERONAV prin hotărârile nr. 39/23.09.2019, nr. 46/22.11.2019 și nr. 52/17.12.2019, a avizat introducerea a 67 cursuri obligatorii și tarifele aferente și eliminarea a 74 de cursuri obligatorii din grila CERONAV

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2717-omt061102020dtn

Atasamente