Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru publicarea acceptării rectificărilor la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) adoptat la Geneva la 26 mai 2000, aplicabil de la 1 ianuarie 2019, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE – ONU) la Geneva

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru publicarea acceptării rectificărilor la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) adoptat la Geneva la 26 mai 2000, aplicabil de la 1 ianuarie 2019, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE – ONU) la Geneva

 

Data publicării: 26.05.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 08.06.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) a fost adoptat la Conferinţa diplomatică convocată de comun acord de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE – ONU) şi de Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin (CCNR) care a avut loc la Geneva în perioada 22 – 26 mai 2000.

ADN cuprinde Acordul propriu – zis şi Regulamentul anexat la acest Acord. Acordul a fost adoptat pentru stabilirea unor principii şi reguli uniforme în scopul creşterii siguranţei transportului internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare, protecţiei mediului prin prevenirea poluării care ar putea să rezulte din accidente şi incidente în cursul acestor transporturi şi facilitării operaţiunilor de transport şi promovării comerţului internaţional.

Regulamentul anexat la ADN cuprinde prescripţii referitoare la transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare, prescripţii şi proceduri referitoare la inspecţii, la stabilirea certificatelor de conformitate, la agrearea societăţilor de clasificare, derogări, autorizaţii speciale, dispoziţii tranzitorii generale şi dispoziţii tranzitorii suplimentare aplicabile pe căile navigabile interioare specifice.

Prin Legea nr. 159/2008 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 1 octombrie 2008, România a aderat la ADN, adoptat la Geneva la 26 mai 2000. Regulamentul anexat la ADN, publicat în Monitorul Oficial susmenţionat, reprezintă ediţia consolidată aplicabilă de la 1 ianuarie 2007 (ADN 2007).

Urmare activităţii permanente de aliniere la progresul tehnic a cerinţelor tehnice incluse în Regulamentul anexat la ADN, la nivelul CEE – ONU au fost adoptate numeroase amendamente.

În art. 3 din Legea nr. 159/2008 se menţionează la alin. (1) că: „Amendamentele ulterioare la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) vor fi preluate în legislaţia internă, prin ordin al ministrului transporturilor”.

Astfel toate amendamentele la zi privind Regulamentul anexat la ADN, adoptate la nivelul CEE – ONU au fost introduse în legislaţia naţională.

Comitetul de securitate al ADN a luat notă că propunerile de corecturi la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2019, comunicate Părților contractante la ADN pe data de 15 octombrie 2019, pentru acceptare, prin notificarea C.N.492.2019.TREATIES-XI.D.6, se consideră a fi acceptate la data de 13 ianuarie 2020.

Prin notificarea C.N.34.2020.TREATIES-XI.D.6 din 21 ianuarie 2020 Părțile contractante la ADN au fost informate că la data de 13 ianuarie 2020, nu au fost notificate obiecţii privind propunerile de rectificări şi ca atare acestea au fost aprobate.

În acest context apare ca necesară introducerea în legislaţia naţională a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2019, incluse în anexa III a documentului ECE/TRANS/WP.15/AC.2/70, documentul ECE/TRANS/WP.15/AC.2/70/Corr.1, anexa II şi anexa III a documentului ECE/TRANS/WP.15/AC.2/72.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2967-omtic26052020dtn

Atasamente