Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicaţiilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008) - textul consolidat al amendamentelor adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MSC.414(97) și MSC.444(99) ale Comitetului de siguranţă maritimă

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicaţiilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008) – textul consolidat al amendamentelor adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MSC.414(97) și MSC.444(99) ale Comitetului de siguranţă maritimă

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicaţiilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008) – textul consolidat al amendamentelor adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MSC.414(97) și MSC.444(99) ale Comitetului de siguranţă maritimă