Proiectul de OMTIC pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluțiilor MSC.259(84) și MSC.438(99) prin Procesul-verbal de rectificare al Organizației Maritime Internaționale din 10 decembrie 2019

Proiectul de OMTIC pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluțiilor MSC.259(84) și MSC.438(99) prin Procesul-verbal de rectificare al Organizației Maritime Internaționale din 10 decembrie 2019

 

Data publicării: 11.06.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 22.06.2020

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Una dintre cele mai importante convenții privind siguranța navigației, adoptate de OMI, este Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul nr. 80/1979.

În temeiul capitolului X din Convenția SOLAS 1974 este obligatorie respectarea prevederilor Codului internațional din 1994 pentru siguranța navelor de mare viteză (Codul HSC 1994) adoptat prin Rezoluția MSC.36(63). Codul HSC 1994 a intrat în vigoare în condițiile convenției SOLAS 1974, în temeiul legii, și a fost publicat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 736/2007.

Prevederile Codului HSC 1994 se actualizează și se perfecționează continuu prin rezoluții de amendare, adoptate de Comitetul de siguranță maritimă (MSC) al OMI. Menționăm că toate amendamentele intrate în vigoare pe plan internațional până în prezent, au fost implementate în legislația națională prin acte normative specifice.

Prin Procesul-verbal de rectificare al Organizației Maritime Internaționale din 10 decembrie 2019, document distribuit prin Nota Verbală NV.024 din 10 decembrie 2019, au fost aduse unele rectificări la amendamentele la Codul HSC 1994 adoptate prin Rezoluțiile MSC.259(84) și MSC.438(99). Acestea se referă la cerințe de dotare a navelor de mare viteză cu instalații de radiocomunicații.

Precizăm faptul că amendamentele adoptate prin Rezoluția MSC.259(84) au fost acceptate de România în temeiul legii și publicate în Monitorul Oficial, pe baza versiunii în limba engleză, prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 890/2009, iar cele adoptate prin Rezoluția MSC.438(99) prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 296/2019.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2986-hg11062020dtn-2

Atasamente