Proiectul de OMTIC pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluției MSC.442(99)prin documentul MSC 99:22:Add.1:Corr.2 al Organizației Maritime Internaționale din 20 noiembrie 2019

Proiectul de OMTIC pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluției MSC.442(99)prin documentul MSC 99:22:Add.1:Corr.2 al Organizației Maritime Internaționale din 20 noiembrie 2019

Proiectul de OMTIC pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluției MSC.442(99)prin documentul MSC 99:22:Add.1:Corr.2 al Organizației Maritime Internaționale din 20 noiembrie 2019