Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit a Organizației Maritime Internaționale (OMI) adoptată la 7 iulie 1995 în cadrul conferinței internaționale care a avut loc la Londra

Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit a Organizației Maritime Internaționale (OMI) adoptată la 7 iulie 1995 în cadrul conferinței internaționale care a avut loc la Londra

Data publicării: 17.10.2016
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 28.10.2016

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite
propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de
Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38,
sector 1, Bucureşti, Poarta G.

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1323-l17102016dtn-2