Proiectul de HOTĂRÂREA GUVERNULUI privind transmiterea unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în concesiunea Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Maritime” S.A. Constanţa, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare – ARSVOM Constanţa, instituție publică care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor

Proiectul de HOTĂRÂREA GUVERNULUI privind transmiterea unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în concesiunea Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Maritime” S.A. Constanţa, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare – ARSVOM Constanţa, instituție publică care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor

Data publicării: 20.01.2016
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 31.01.2016

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.
Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1058-hg20012016dtn