Proiectul HG privind reaprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea modificării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții

Proiectul HG privind reaprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea modificării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții

Proiectul HG privind reaprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea modificării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții