Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind reaprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea modificării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții “Modernizarea și retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă > - 6.600 CP”

Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind reaprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea modificării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții “Modernizarea și retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă > – 6.600 CP”

Data publicării: 07.08.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 18.08.2018

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

Scurta descriere a reglementării:

Obiectivul lucrărilor de retehnologizare şi modernizare este de a obţine o navă modernă, eficientă şi care să poată îndeplini următoarele funcţii:

–        Asistenţă şi intervenţie la manevra navelor maritime şi fluviale în zonele portuare;

–        Remorcaj de linie pe zona de navigaţie nelimitată;

–        Stins incendiu la nave, platforme şi instalaţii de cheu;

–        Menţinerea în condiţii de navigabilitate a sectorului maritim al Dunării şi a Barei Sulina, în cazul producerii fenomenului de îngheţ;

–        Salvare nave – dezeşuare, remorcaj, recuperare;

–        Transport ocazional de materiale, echipamente şi rezerve.

          De asemenea, modernizarea navei va reduce costurile de exploatare ale navei și va reduce gradul de emisii de noxe în atmosferă.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2061-hg07082018dtn

Atasamente