Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind preluarea unui teren în suprafață de 6.012 m2 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale ”Administrația Porturilor Maritime” - S.A. Constanța și transmiterea unui teren în suprafață de 10.000 m2 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale ”Administrația Porturilor Maritime” - S.A. Constanța în administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum şi modificarea anexelor nr. 9 și 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind preluarea unui teren în suprafață de 6.012 m2 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale ”Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța și transmiterea unui teren în suprafață de 10.000 m2 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale ”Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța în administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum şi modificarea anexelor nr. 9 și 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Data publicării: 01.10.2018

 

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 12.10.2018

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Prin transmiterea unui teren în suprafață de 10.000 m2 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale ”Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța în administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală, DGRFP Galați va putea realiza proiectul ”Modernizarea activității vamale în cadrul Biroului Vamal de Interior Constanța și în cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud Agigea”.
Terenul în suprafață de 10.000 m2 prin amplasare, dimensiuni și dotare tehnico-edilitară îndeplinește cerințele necesare pentru realizarea proiectului mai sus menționat, astfel:
– permite realizarea unui sediu propriu pentru Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud Agigea care să înglobeze următoarele construcții și amenajări necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activității vamale:
• clădiri cu funcțiuni administrative (spații de birouri, de arhivă, spații pentru depozitarea echipamentelor de control vamal, spații tehnice și dependințe) și de depozitare mărfuri confiscate;
• spațiu (hală) destinat controlului special și supravegheat al mărfurilor și mijloacelor de transport, echipată cu rampe de acces;
• construcții tehnico-edilitare necesare pentru asigurarea utilităților în toate clădirile ce se vor realiza în incinta sediului, precum și pentru asigurarea cerințelor privind siguranța la foc a construcțiilor;
• amenajare platformă destinată pentru efectuarea în condiții de protecție și siguranță a controlului nedistructiv prin scanare cu scaner mobil, situată imediat după zona de acces în incinta biroului vamal;
• amenajare curte interioară, inclusiv împrejmuire, acces printr-un singur punct prevăzut cu sistem de control (barieră), cu posibilitate de cântărire în mers, supraveghere video perimetrală și la intrare;
• căi de acces și circulație în incinta biroului vamal, prevăzute cu zone de staționare, de control și manevră care să asigure fluidizarea și eficiența operațiunilor de control vamal asupra mijloacelor de transport și implicit, reducerea timpilor de staționare.
– să poată fi asigurată interconectarea la infrastructura rutieră a portului Constanța, ținând cont de strategia de dezvoltare a acestuia, astfel încât să fie eliminate blocajele la accesul și ieșirea din biroul vamal.

2. Prin proiectul de act normativ se solicită preluarea terenului în suprafață de 6.012 m2 aflat în domeniul public al statului, care a făcut obiectul Hotărârii Guvernului nr. 455/2008, din administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale ”Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța, în vederea realizării activităţilor în domeniul administrării infrastructurii portuare.

3. Urmare a aprobării prezentului act normativ se va proceda la rectificarea cărților funciare în sensul înscrierii dreptului de administrare a terenului în suprafață de 6.012 m2 în favoarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale ”Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța, respectiv înscrierii dreptului de administrare a terenului în suprafață de 10.000 m2 în favoarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2126-hg01102018dtn-2

Atasamente