Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului, administrate de Autoritatea Navală Română, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului, administrate de Autoritatea Navală Română, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

Data publicării: 03.05.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 16.05.2022

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Proiectul de act normativ se referă la actualizările intervenite în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului aflate în administrarea Autorității Navale Române Constanța, unitate care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, ca urmare a reevaluarii, în condiţiile legii.

În Anexă sunt prevăzute valorile de inventar actualizate ale bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor– Autoritatea Navală Română, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Modificările valorilor de inventar și ale datelor de identificare ale bunurilor din Anexa prezentului proiect de act normativ sunt următoarele:

1. Terenul în suprafață de 250 mp, înregistrat la numărul MF 150249 în Anexa 16 la HG 1705/2006 modificată și completată, având o valoare de inventar de 1 leu, în baza Raportului de Evaluare întocmit în data de 18.11.2021 de către un expert evaluator autorizat, își modifică valoarea la 2.800 lei.

Totodată, descrierea tehnică a bunului va fi modificată prin adăugarea nr. CF 50008 în care este înscris terenul.

2. Terenul în suprafață de 1.000 mp, înregistrat la numărul MF 150247 în Anexa 16 la HG 1705/2006 modificată și completată, având o valoare de inventar de 1 leu, în baza Raportului de Evaluare întocmit în data de 18.11.2021 de către un expert evaluator autorizat, își modifică valoarea la 57.400 lei.

Totodată, descrierea tehnică a bunului va fi modificată prin adăugarea nr. CF 31024 în care este înscris terenul.

3. Terenul în suprafață de 406 mp înregistrat la numărul MF 150257 în Anexa 16 la HG 1705/2006 modificată și completată, având o valoare de inventar de 1 leu, în baza Raportului de Evaluare întocmit în data de 18.11.2021 de către un expert evaluator autorizat, își modifică valoarea la 20.400 lei.

Totodată, descrierea tehnică a bunului va fi modificată prin adăugarea nr. CF 52316 în care este înscris terenul.

4. Terenul în suprafață de 850 mp, înregistrat la numărul MF 150259 în Anexa 16 la HG 1705/2006 modificată și completată, având o valoare de inventar de 1 leu, în baza Raportului de Evaluare întocmit în data de 18.11.2021 de către un expert evaluator autorizat, își modifică valoarea la 43.400 lei.

Totodată, descrierea tehnică a bunului va fi modificată prin adăugarea nr. CF 100377 în care este înscris terenul.

5. Terenul în suprafață de 50 mp, înregistrat la numărul MF 150261 în Anexa 16 la HG 1705/2006 modificată și completată, având o valoare de inventar de 1 leu, în baza Raportului de Evaluare întocmit în data de 18.11.2021 de către un expert evaluator autorizat, își modifică valoarea la 34.500 lei.

Totodată, descrierea tehnică a bunului va fi modificată prin adăugarea nr. CF 34359 în care este înscris terenul.

6. Terenul în suprafață de 50 mp, înregistrat la numărul MF 150263 în Anexa 16 la HG 1705/2006 modificată și completată, având o valoare de inventar de 1 leu, în baza Raportului de Evaluare întocmit în data de 18.11.2021 de către un expert evaluator autorizat, își modifică valoarea la 11.000 lei.

Totodată, descrierea tehnică a bunului va fi modificată prin adăugarea nr. CF 847 în care este înscris terenul.

7. Terenul în suprafață de 720 mp, înregistrat la numărul MF 150265 în Anexa 16 la HG 1705/2006 modificată și completată, având o valoare de inventar de 1 leu, în baza Raportului de Evaluare întocmit în data de 18.11.2021 de către un expert evaluator autorizat, își modifică valoarea la 28.200 lei.

Totodată, descrierea tehnică a bunului va fi modificată prin adăugarea nr. CF 30752 în care este înscris terenul.

8. Terenul în suprafață de 1.051 mp, înregistrat la numărul MF 153154 în Anexa 16 la HG 1705/2006 modificată și completată, având o valoare de inventar de 1 leu, în baza Raportului de Evaluare întocmit în data de 18.11.2021 de către un expert evaluator autorizat, își modifică valoarea la 195.000 lei.

Totodată, descrierea tehnică a bunului va fi modificată prin adăugarea nr. CF 227651 în care este înscris terenul.

9. Terenul în suprafață de 250 mp, înregistrat la numărul MF 150241 în Anexa 16 la HG 1705/2006 modificată și completată, având o valoare de inventar de 1 leu, în baza Raportului de Evaluare întocmit în data de 18.11.2021 de către un expert evaluator autorizat, își modifică valoarea la 27.000 lei.

Totodată, descrierea tehnică a bunului va fi modificată prin adăugarea nr. CF 911 în care este înscris terenul.

10. Terenul în suprafață de 409 mp, înregistrat la numărul M.F 153155 în Anexa 16 la HG 1705/2006 modificată și completată, având o valoare de inventar de 1 leu, în baza Raportului de Evaluare întocmit în data de 18.11.2021 de către un expert evaluator autorizat, își modifică valoarea la 61.900 lei.

Totodată, descrierea tehnică a bunului va fi modificată prin adăugarea nr. CF 109690 în care este înscris terenul.

11. Terenul în suprafață de 1.850 mp, înregistrat la numărul M.F 150255 în Anexa 16 la HG 1705/2006 modificată și completată, având o valoare de inventar de 1 leu, în baza Raportului de Evaluare întocmit în data de 18.11.2021 de către un expert evaluator autorizat, își modifică valoarea la 545.100 lei.

Totodată, descrierea tehnică a bunului va fi modificată prin adăugarea nr. CF 64373 în care este înscris terenul.

12. Terenul în suprafață de 4.540 mp, înregistrat la numărul M.F 150267 în Anexa 16 la HG 1705/2006 modificată și completată, având o valoare de inventar de 1 leu, în baza Raportului de Evaluare întocmit în data de 18.11.2021 de către un expert evaluator autorizat, își modifică valoarea la 7.772.100 lei.

Totodată, descrierea tehnică a bunului va fi modificată prin adăugarea nr. CF 230032 în care este înscris terenul.

13. Terenul în suprafață de 250 mp, înregistrat la numărul M.F 150251 în Anexa 16 la HG 1705/2006 modificată și completată, având o valoare de inventar de 1 leu, în baza Raportului de Evaluare întocmit în data de 18.11.2021 de către un expert evaluator autorizat, își modifică valoarea la 38.100 lei.

Referitor la acest teren, facem următoarea precizare: CN APDF SA a predat terenul de 250 mp pe cheu. Întrucât terenul din HG 285/2005 nu s-a regăsit ca suprafață într-o singură locație, s-au predat 2 terenuri care însumează 250 mp: 150 mp, înscris în CF 32030, și 100 mp, înscris în CF 34192.

Totodată, descrierea tehnică a bunului va fi modificată prin adăugarea nr. CF 32030 și 34192 în care sunt înscrise3 cele două terenuri.

În consecinţă, se impune operarea modificărilor valorilor de inventar ca urmare a reevaluarii, conform Raportului de evaluare anexat.
Realitatea datelor prezentate în proiectul de act normativ, precum și necesitatea și oportunitatea promovării acestuia aparţin inițiatorului, respectiv Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin Autoritatea Navală Română

Documente supuse consultării:

Instrument de motivare
Text proiect
Anexa

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3918-hg03052022dapsi

Atasamente