Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind modificarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale “Administrația Canalelor Navigabile”- S.A. Constanța, prevăzute în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind modificarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale “Administrația Canalelor Navigabile”- S.A. Constanța, prevăzute în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

Data publicării: 01.10.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 12.10.2018

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Proiectul vizează actualizarea Anexei 16 la HG 1705/2006, în conformitate cu modificările constatate ca urmare a efectuării reevaluării, efectuării măsurătorilor cadastrale și a finalizării unor lucrări de investiții de către CN “ACN”-S.A. Constanța.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2125-hg01102018dtn

Atasamente