Proiectul de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale ” Administrația Porturilor Maritime ” S.A. Constanța, precum și modificarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale ”Administrația Porturilor Maritime ” S.A. Constanța, ca urmare a finalizării unor lucrări de investiții

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale ” Administrația Porturilor Maritime ” S.A. Constanța, precum și modificarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale ”Administrația Porturilor Maritime ” S.A. Constanța, ca urmare a finalizării unor lucrări de investiții

Data publicării: 28.04.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 09.05.2022

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Proiectul de act normativ se referă la înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale ”Administrația Porturilor Maritime ” S.A. Constanța, ca urmare a finalizării unor lucrări prin proiectul “Implementarea unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari – Dana 80”, astfel:
1. Podeț. Podeț la km 1+651,287 (1+620)+podeț tubular DN 1000, nr. inventar CN APMC SA 112237074, valoarea de inventar este 87.349,25 lei.
2. Podeț. Podeț la km 0+449,941 (0+435), nr. inventar CN APMC SA: 112237073, valoarea de inventar este 68.966,90 lei.
3. Linie cf . Linie cf la dana 80, port Constanța, nr inventar CN APMC SA: 112231137, valoarea de inventar este 11.928.216,37 lei. Lungimea liniei este de 4.114 m. Linia cf nu are CF distinctă, teritoriul aferent are CF nr. 222953
Pentru aceste bunuri se vor atribui numere MF noi.
Proiectul de act normativ se mai referă la modificarea valorii de inventar a unor bunuri ca urmare a finalizării unor lucrări de investiții, asfel:
Nr. MF 34013 Bazine port Constanța, valoarea actuală de inventar este de 2.403.886.373 lei. Valoarea din intrări este de 63.208.126,71 lei. Valoarea totală rezultată este de 2.467.094.499,71 lei.
Nr. MF 165099 Linii ferate de circulație și aparate de cale interoperabile, valoarea actuală de inventar este de de 12.600.801 lei. Valoarea din intrări este de 42.069,50 lei. Valoarea totală rezultată este de 12.642.870,50 lei.
Contractul de concesiune nr. LO/4.113/31.10.2008, încheiat între Ministerul Transporturilor în calitate de concedent şi Compania Naționale ”Administrația Porturilor Maritime ” S.A. Constanța în calitate de concesionar, se va modifica în mod corespunzător, potrivit legii.
Extrasele de carte funciară figurează în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului – Anexa nr. 16 și nu se modifică.
Realitatea datelor înscrise în anexele la proiect precum şi oportunitatea promovării actului normativ aparţin inițiatorului, respectiv Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Națională ” Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța.

Documente supuse consultării

Instrument de motivare
Text proiect
Anexa 1
Anexa 2

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3907-hg28042022dapsi

Atasamente