Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind extinderea regimului de zonă liberă în portul Constanța – zona Midia

Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind extinderea regimului de zonă liberă în portul Constanța – zona Midia

 

Data publicării: 02.11.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 13.11.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Extinderea regimului de zonă liberă în portul Constanța – zona Midia – pe suprafața de 8.239.358 m2, conform delimitării teritoriale, va avea drept consecință susținerea dezvoltării de noi facilităţi pentru operarea mărfurilor şi, implicit, creșterea traficului de mărfuri în portul Constanța, fapt care conduce la atingerea obiectivelor din Master Planul General în Transporturi.

Există suprafețe de teren în zona Midia care nu sunt încă dezvoltate, și anume: 73 ha (fără cheu de acostare) care sunt închiriabile și 48 ha nesistematizate ce necesită lucrări de viabilizare. Odată cu extinderea regimului de zonă liberă, valoarea economică a acestor suprafețe portuare va crește semnificativ, împreună cu dorința unor operatori economici de a se instala în zona Midia a portului Constanța pentru a desfășura activități cu valoare adăugată.

Beneficierea de facilități de zonă liberă în conformitate atât cu normele europene cât și cu cele interne în vigoare va face din zona Midia a portului Constanța o zonă atractivă pentru marii investitori în domeniu, cu importante avantaje economice pentru toate părțile implicate.

Măsura preconizată va conferi același regim vamal, echitabil, operatorilor portuari care, în prezent, sunt tratați diferențiat, în funcție de legislația aplicabilă celor două zone din același port.

Având în vedere că autoritatea vamală trebuie să își desfășoare activitatea în zona Midia a portul Constanța conform legislației vamale unionale și naționale, este necesară suplimentarea cu 11 posturi a personalului Biroului vamal Constanța.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3156-hg02112020dtn

Atasamente