Proiectul de Hotărâre de Guvern privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 876 /2007 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la regimul transporturilor navale

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 876 /2007 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la regimul transporturilor navale

Data publicării: 16.09.2021
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 27.09.2021

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:
Prezenta Hotărâre de Guvern se va aplica în mod nediscriminatoriu tuturor operatorilor economici şi armatorilor, indiferent de naţionalitatea acestora, care nu respectă legislaţia naţională.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3550-hg16092021dtn

Documente supuse consultării:

Proiect HG
Nota de fundamentare

Atasamente