Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

Data publicării: 04.12.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 16.12.2019

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galaţi pe anul 2019 a fost elaborat având în vedere:

– prevederile Ordonanței Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;

– art. 10 alin (2) lit. (f) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul MFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2669-hg04122019de

Atasamente