Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

 

Data publicării: 11.12.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 23.12.2019

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Descrierea investiţiei

Majorarea surselor de finanţare a investiţiilor pentru realizarea, în regim de primă urgență, a unor lucrări de investiții de prevenire si înlăturare a efectelor calamității naturale din zona Cumpăna – mal stâng Canal Dunăre-Marea Neagră.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2683-hg11122019de

Atasamente