Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, a unei sume necesare pentru executarea în regim de urgenţă a unor operaţiuni de dragare a fluviului Dunărea şi a altor lucrări specifice în vederea înlăturării stării de risc cauzată de situaţia hidrologică critică actuală

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, a unei sume necesare pentru executarea în regim de urgenţă a unor operaţiuni de dragare a fluviului Dunărea şi a altor lucrări specifice în vederea înlăturării stării de risc cauzată de situaţia hidrologică critică actuală

Data publicării: 26.07.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 29.07.2022

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie, specificăm că foarte important este ca aceste lucrări să fie începute de urgenţă, pentru a reduce riscul de blocaje a traficului şi timpii de aşteptare, pentru tranzitarea zonelor dificile, situaţii care generează pierderi mari atât pentru companiile de navigaţie cât şi pentru industria românească.
În condiţiile în care cotele apelor Dunării vor creşte datorită unor aporturi pluviometrice, trebuie intervenit în continuare cu lucrări de dragaj căci se menţine riscul eşuării navelor la punctele critice unde s-au format praguri.
Pe sectorul cuprins între km 610 şi km 375 sunt estimate următoarele intervenții și costuri aferente:
1. Lucrări de dragaj în punctele critice:
– Belene (kmf 565 – kmf 563) – 85.000 mc – nr. zile de dragaj 30 zile –
– Vardim (kmf 547 – kmf 546) – 40.000 mc – nr. zile de dragaj 15 zile –
– Batin (kmf 525 – kmf 523) – 25.000 mc – nr. zile de dragaj 7 zile –
– Breslian (kmf 458 – kmf 456) – 20.000 mc – nr. zile de dragaj 6 zile –
Cheltuieli generate de intervenție prin lucrări de dragaj efectuate cu operatori economici specializați pentru un volum de sedimente estimat de 170.000 mc x 9 euro/mc = 1.530.000 euro x 5 lei/euro = 7.650.000 lei

2. Lucrări de măsurători hidrografice pentru determinarea traiectoriei şenalului, monitorizare, pregătire lucrări de dragaj, precum şi stabilirea zonelor de dragaj şi de deversare a sedimentelor dragate:
– Belene – 3 curse măsurători x 1.500 kg/cursă = 4.500 kg
– Vardim – 3 curse măsurători x 500 kg/cursă = 1.500 kg
– Batin – 3 curse măsurători x 300 kg/cursă = 900 kg
– Breslian – 2 curse măsurători x 500 kg/cursă = 1.000 kg
3. Activitate semnalizare pentru repoziţionarea geamandurilor în punctele dificile pentru navigaţie şi completarea semnalizării plutitoare pentru perioada cu niveluri mici
– 3 curse x 40 ore x 200 kg/oră = 24.000 kg
Consum total motorină 8.000 kg (măsurători) + 24.000 kg (semnalizare) = 32.000 kg
Buget motorină 32.000 kg x 1,35 euro/kg = 45.000 euro
4. Intervenție cu navele tehnice de dragaj ale AFDJ RA Galați
– 35 zile x 1.000 kg/zi = 35.000 kg
– valoare estimată pentru motorina cu accize
35.000 kg x 1,8 euro = 63.000 euro
Valoare totală pentru intervenții cu navele AFDJ RA Galați 105.000 euro x 5 lei/euro = 540.000 lei.

Menționăm că trebuie avute în vedere și celelate costuri de întreţinere şi intervenţii pentru navele AFDJ RA Galați, precum:
– cheltuielile pentru ulei și vaselină necesare funcționării navelor;
– tarife de legare la cheu a navelor;
– furnizare energie electrică de la mal;
– cheltuieli cu personalul.

Total costuri pentru sectorul cuprins între kmf 610 şi kmf 375 = 9.500 mii lei

Decontarea cheltuielilor se va face pe baza situaţiilor de lucrări însuşite de beneficiar, respectiv de AFDJ RA Galați.
Sumele rămase neutilizate se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului până la sfârșitul anului 2022

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

· Instrument motivare
· Textul complet al proiectului actului respectiv

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4055-hg26072022dtn

Atasamente