Proiectul de Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorilor de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, unitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorilor de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, unitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Data publicării: 10.10.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 21.10.2022

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Proiectul de act normativ se referă la:
– Actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile proprietate publică a statului aflate în administrarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV (Anexă), ca urmare a acțiunii de reevaluare efectuată de MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS SRL CONSTANȚA, ale căror rezultate au fost consemnate în Procesul-Verbal de predare primire a Raportului de evaluare a imobilelor (construcții și terenuri) nr. 21/20.01.2022.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

Instrument motivare
Textul complet al proiectului actului respectiv
Anexa

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4186-hg10102022dapsi

Atasamente