Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului

 

Data publicării: 15.06.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 26.06.2020

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Actul normativ are ca obiectiv stabilirea normelor necesare transpunerii parţiale a prevederilor Directivei 2017/2110/UE, în România, prin modificarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului, anume:

· Introducerea dispoziţiilor specifice privind inspecţiile şi verificările care vizează navele de pasageri de tip Ro-Ro şi navele de pasageri de mare viteză care efectuează servicii regulate şi care sunt eligibile pentru controlul statului portului;

Stabilirea unor dispoziții referitoare la cuantumul sancțiunilor care se aplică în cazul încălcării prevederilor actului normativ menţionat.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2991-hg15062020dtn

Atasamente