Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții “Complex de Dragaj Fluvial”

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții “Complex de Dragaj Fluvial”

Data publicării: 14.05.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 25.05.2018

 

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1980-hg14052018dtn-2

Atasamente