Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 214/2015 pentru ratificarea Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006)

Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 214/2015 pentru ratificarea Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006)

 

Data publicării: 25.11.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 07.12.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Instituirea cadrului legislativ prin care se garantează a fi acordate navigatorilor cele şase ramuri de protecţie socială: ingrijirile medicale, indemnizațiile de boală, indemnizațiile pentru șomaj, indemnizațiile pentru pensie, indemnizațiile în caz de accidente de muncă sau boală profesională, indemnizațiile familiale.

Obligativitatea armatorilor români şi străini de a:

– introduce în contractele de angajare ale navigatorilor standardele minime impuse de MLC 2006 și de amendamentele din 2014 la aceasta;

– asigura la bordul navelor condiţii minime de muncă şi viaţă conform prevederilor MLC 2006 și amendamentelor din 2014 la aceasta;

– constitui o garanţie minimă care să acopere cheltuielile membrilor de echipaj în caz de abandon;

– asigura repatrierea navigatorilor.

Obligaţia agenţiilor de recrutare şi plasare a navigatorilor de a:

– constitui o garanţie minimă care să acopere cheltuielile și repatrierea navigatorilor plasaţi la bordul navelor, în caz de abandon;

– plasa personal navigant doar pe nave ai căror proprietari respectă prevederile MLC 2006 și amendamentele din 2014 la aceasta.

Obligațiile Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor prin Autoritatea Navală Română de:

– certificare a navelor româneşti care efectuează voiajuri internaţionale şi de verificare a tuturor navelor româneşti la care se aplică prevederile MLC 2006 și amendamentele din 2014 la aceasta;

– verificare a navelor care arborează pavilion străin care intră în apele naţionale navigabile privind respectarea prevederilor MLC 2006 și amendamentelor din 2014 la aceasta;

– autorizare şi verificare a agenţiilor de recrutare şi plasare pentru respectarea prevederilor MLC 2006 și amendamentelor din 2014 la aceasta;

– implicare în repatrierea tuturor navigatorilor români în caz de abandon.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3198-hg25112020dtn

Atasamente