Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța – etapa a II-a”

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța – etapa a II-a”

Data publicării: 31.08.2023
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 06.09.2023

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Prin realizarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța – etapa a II-a, CN APM SA Constanța va îndeplini următoarele obiective:

 • asigurarea condițiilor optime pentru exploatare și mentenanță;
 • creșterea gradului de siguranță în alimentarea consumatorilor;
 • reducerea consumului propriu tehnologic (CPT);
 • dezvoltarea sistemului SCADA care oferă posibilitatea conducerii prin dispecer a instalațiilor electrice;
 • up-gradarea și extinderea sistemelor de telegestiune a energiei electrice existente care va permite monitorizarea tuturor sistemelor de măsurare a consumurilor de energie electrica activă, reactivă (inductivă și capacitivă) precum și putere electrică pe liniile electrice și la toți consumatorii de energie electrică din zona Portului Constanța.

Pentru realizarea obiectivului de investiții, se prevăd următoare lucrări principale:

 1. Modernizarea posturilor de transformare existente, aflate în gestiunea CN APM SA Constanța: echipamente de medie tensiune și joasă tensiune, construcții civile (după caz);
 2. Construirea de posturi de transformare noi pentru alimentarea consumatorilor la nivel de tensiune 0,4 kV, în zonele în care rețeaua de distribuție este slab dezvoltată și/sau puncte de conexiuni noi (în continuare “posturi de transformare”), necesare alimentării în perspectivă a unor mari consumatori de energie și de posturi de transformare noi de 20/6 kV pentru alimentarea consumatorilor care vor utiliza în continuare 6 kV la echipamentele proprii (utilaje de operare, poduri descărcătoare);
 3. Provizorate ce vor fi realizate în vederea asigurării continuității în alimentarea cu energiei electrică a consumatorilor;
 4. Sistematizarea și trecerea rețelei de cabluri de distribuție de la tensiunea de 6 kV la 20 kV aferentă posturilor de transformare ce fac obiectul proiectului, în port Constanța Nord și sistematizarea, înlocuirea și extinderea rețelei de cabluri existente de 20 kV aferentă posturilor de transformare ce fac obiectul proiectului, în zona Port Sud (Agigea);
 5. Modernizarea și realizarea de prize de cheu alimentate din posturile de transformare proiectate/modernizate, inclusiv înlocuirea/prevederea cablurilor de joasă tensiune aferente;
 6. Modernizarea și extinderea rețelei de distribuție joasă tensiune existentă;
 7. Execuția de lucrări în Stațiile de transformare Port III (trecerea de la 6 kV la 20 kV prin înlocuirea celulelor și cablurilor, înlocuire sau menținere transformatoare de putere, înlocuire transformatoare servicii proprii și grupuri tratare neutru), Port IV (modificare destinații celule 20 kV) și Port VI (extindere bare colectoare și montarea de noi celule de 20 kV în spațiile de rezervă);
 8. Lucrări de modernizare și extindere a iluminatului stradal și din zonele operaționale;
 9. Înlocuire sau montare de paratrăsnete, inclusiv refacerea instalațiilor de legare la pământ pentru clădiri aparținând CN APM SA;
 • Montarea de surse regenerabile, inclusiv stații de încărcare vehicule electrice;
 • Dispecerizarea funcționării sistemului electroenergetic din zona de Nord a Portului Constanța și din zona Port Sud (Agigea), prin dezvoltarea/reconfigurarea sistemului SCADA centralizat, care este în curs de implementare în cadrul etapei I de modernizare a rețelei de distribuție a energiei electrice;
 • Modernizarea și extinderea sistemelor existente de telegestiune a consumurilor de energie electrică pentru posturile de transformare ce fac obiectul proiectului;
 • Lucrări de construcții aferente lucrărilor de mai sus.

Lucrările propuse vor asigura o soluție funcțională, dar și cu posibilitate de extindere în vederea continuării investițiilor pe proiecte separate

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4799-hg31082023dtn-2

Atasamente