Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: Canal Dunăre – Marea Neagră şi Canal Poarta Albă – Midia, Năvodari în vederea creşterii siguranţei navigaţiei”

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: Canal Dunăre – Marea Neagră şi Canal Poarta Albă – Midia, Năvodari în vederea creşterii siguranţei navigaţiei”

Data publicării: 18.11.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 29.11.2022

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

În cadrul obiectivului de investiții se vor realiza următoarele lucrări care vor contribui la creșterea siguranței navigației pe CDMN și CPAMN:

CDMN – lucrări de reabilitare și modernizare a biefurilor I și II, cu lucrări noi de consolidare în zona de platou atât pe malul stâng, cât și pe malul drept pe o lungime cumulată de 2050 ml:

· BIEF I – km 0+000 – 4+105 (km 64+410 – 60+305)
· Lucrări de intervenție
· Reabilitarea apărării de mal din anrocamente, la dimensiunile, pantele şi grosimea inițială;
· Reabilitarea drumurilor tehnologice şi de intervenție și a podurilor de pe aceste drumuri, executate peste văile afluente care debușează în canal.
· BIEF II – Sectorul de luncă, între Cernavodă şi Murfatlar km 4+105 – 41+300 (km 60+305 – 23+110)
· Lucrări intervenție
· Refacerea apărării de mal din anrocamente, la dimensiunile, pantele şi grosimea inițială.
· Reabilitarea drumurilor tehnologice şi de intervenție și a podurilor de pe aceste drumuri, executate peste văile afluente care debuşează în canal;
· Lucrări noi
· Extinderea lucrărilor de consolidare existente pe malul drept din zona km 30 + 430 (km 33+980) prin realizarea unui zid de sprijin din beton armat, cu lungimea cumulată de 40 m, fundat pe piloţi foraţi.
· Montarea fibrei optice într-o canalizație executată pe malul drept.
· BIEF II – Sectorul de platou, între Murfatlar si Agigea – km 41+300 – 62+400 (km 23+110 – 2+010)
· Lucrări intervenție
· Reabilitarea şi finalizarea lucrărilor de drenare, colectare, dirijare şi evacuare controlată în canal a apelor de exfiltrație şi pluviale,
· Reabilitarea drumurilor tehnologice de exploatare şi de intervenție;
· Reabilitarea podurilor de pe drumurile tehnologice peste văile afluente;
· Finalizarea protecției taluzurilor în crete şi calcare cu elemente prefabricate umplute cu piatra sparta si capac din beton
· Refacerea taluzelor afectate de ravene
· Lucrări noi
· Execuţia de noi lucrări de scurgere şi evacuare a apelor pluviale și de exfiltratie (rigole, descărcători verticali, rigole ranforsate);
· Lucrări de captare a izvoarelor prin realizarea de măşti/cordoane drenante sau drenuri transversale;
· Execuție cavalieri pe creasta taluzului (la cota terenului natural)
· Realizarea lucrărilor de consolidare şi susținere a taluzurilor pe zonele instabile sau cu potențial de instabilitate
· Plantare arbuști pe taluzurile canalului
· Drum acces la lucrările noi de consolidare.
· Montarea fibrei optice într-o canalizaţie executată pe malul drept, adiacent drumului tehnologic de la cota 10 mrMB
· Execuția unui pod nou la km 53+030 (km 11+380) mal drept la cota terenului natural peste valea Cumpăna – Potârnichea

CPAMN – lucrări de reabilitare și modernizare a biefurilor I și II cu soluția pentru malurile înalte cu plase ancorate si reabilitarea drumurilor existente cu strat de piatra, si anume:

· Lucrări de intervenție
· Reabilitarea sistemului existent de scurgere si evacuare a apelor prin dezafectarea lucrărilor existente distruse, urmata de execuția lucrărilor noi de scurgere si evacuare a apelor pluviale şi de exfiltrație;
· Reabilitarea apărării de mal din canal;
· Refacerea taluzelor afectate de ravene;
· Reabilitarea drumurilor de acces existente (cu strat din piatra spartă) și a podurilor.
· Lucrări noi
· Lucrări noi de scurgere și evacuare a apelor;
· Execuție cavalier la cota terenului;
· Protecția taluzului în calcar cu plase ancorate;
· Executare lucrări de consolidare conform secțiunilor tip;
· Măști/cordoane drenante, drenuri transversale;
· Amenajare drumuri de acces pe banchetele canalului pentru execuția lucrărilor de consolidare;
· Plantare arbuști pe taluzurile canalului;
· Canalizație fibră optică.

Înainte de începerea lucrărilor pe cele două canale, se va realiza o operațiune de pregătire a amprizei lucrărilor prin eliminarea vegetației crescute pe taluzurile canalelor, din văile afluente care debuşează în canale şi de pe celelalte lucrări (drumuri, şanțuri, rigole), curățire de crengi și alte depuneri (gunoaie), etc, strângerea acestora în grămezi, încărcarea lor şi transportul într-un depozit autorizat.
Pe toată lungimea aferenta Biefului I si Biefului II se propun lucrări pentru restabilirea secțiunii proiectate inițial a celor două canale, respectiv se propune realizarea lucrărilor de eliminare a obstacolelor din cuneta canalului și curățarea materialului din canal pentru asigurarea adâncimii de navigație corespunzătoare pentru nave/convoaie.
Lucrările pentru restabilirea secțiunii proiectate inițial a canalului se vor executa sub nivelul apei pentru obținerea formei geometrice proiectate a canalului si vor consta în excavații realizate cu utilaje specifice lucrului la apă.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

Instrument motivare
Textul complet al proiectului actului respectiv

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4266-hg18112022dtn

Atasamente