Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta 7 şi joncţiunea obiectivului „Pod rutier la km 0+540 a Canalului Dunăre – Marea Neagră cu drumul care realizează legătura între Poarta 9 şi Poarta 8 spre zona de Nord a portului Constanţa”

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta 7 şi joncţiunea obiectivului „Pod rutier la km 0+540 a Canalului Dunăre – Marea Neagră cu drumul care realizează legătura între Poarta 9 şi Poarta 8 spre zona de Nord a portului Constanţa”

Data publicării: 15.04.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 26.04.2022

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Investiția se va realiza pe teritoriul localităților Constanța și Agigea, în afara zonei Nord a portului Constanța, între sensul giratoriu existent din capătul estic al autostrăzii A4 și porțile P7 și P9 de acces în port.

Drumul existent care se va extinde se află în general între calea ferată (poziționată la vest de drum) și împrejmuirea portului sau împrejmuirile altor parcele (poziționate la est de drum).

Poziționarea drumului în apropierea căii ferate existente a ținut seama de condițiile impuse în avizul Regionalei CF Constanța nr. 7/2/347/02.02.2021.

Extinderea drumului se va realiza în general spre port, fiind necesară și mutarea parțială a împrejmuirii portului, pe o lungime de cca. 800 m, ceea ce impune și mutarea unor rețele de utilități existente.

Prin extinderea la 4 (patru) benzi a drumului actual vor fi afectate terenurile pe care sunt amplasate două cazărmi. Teritoriul afectat prin realizarea investiției va fi reîntregit prin preluarea suprafețelor respective de la APMC. Cheltuielile generate de reamplasarea, dezafectarea și refacerea unor construcții aparținând respectivelor cazărmi au fost incluse în devizul general al prezentei investiții. Pentru aceste lucrări a fost obținut avizul Statului Major General nr. DT-5327/28.09.2020, actualizat prin avizul nr. DT- 45122/20.10.2021.

La marginea drumului existent, spre port, există conducta de refulare a apelor menajere aparținând APMC, care va fi afectată de extinderea drumului, fiind necesară relocarea.

Pasajul denivelat propus începe din sensul giratoriu existent, va traversa cele două linii de cale ferată care intră în port, drumul de acces la P9 și se va termina cu un sens giratoriu nou din care se desprind drumul de acces spre P7 și drumul de acces spre P9.

Amplasamentul pasajului denivelat a fost ales ținând seama de obstacolele din teren, cu afectarea cât mai redusă a proprietăților particulare din zonă.

Ca urmare a faptului ca cele două linii de cale ferată de sub pasaj sunt electrificate, este necesară și mutarea unor stâlpi ai liniei de contact, conform condițiilor din avizul Regionalei CF Constanța nr. 7/2/347/02.02.2021.

Investiția cuprinde:

regeometrizarea sensului giratoriu existent din capătul estic al autostrăzii A4;
realizarea unui pasaj rutier denivelat peste calea ferată de acces în sudul zonei Nord a portului Constanța și peste drumul de acces la P9;
realizarea unei noi intersecții giratorii la joncțiunea pasajului cu drumul de legătură dintre porțile P7 și P9;
extinderea la 4 (patru) benzi a drumului existent între noul sens giratoriu și poarta P7 de acces în port;
reabilitarea drumului existent cu 2 (două) benzi între noul sens giratoriu și poarta P9 de acces în port;
alte lucrări conexe (racorduri / devieri de rețele, relocări de obiecte, etc).

Pentru realizarea investiției sunt necesare exproprieri în localitatea Agigea și în municipiul Constanța, județul Constanța, prin hotărâre de Guvern.

Procedurile de expropriere aplicabile sunt cele prevăzute de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările şi completările ulterioare și de Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia pentru acele imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aferent proiectului.

http://mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3888-hg15042022dtn

Documente supuse consultării

Instrument de motivare
Text proiect
Anexa

Atasamente