Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Dragaj de investiții în porturile maritime”

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Dragaj de investiții în porturile maritime”

Data publicării: 22.01.2024
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 30.01.2024

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Prin realizarea proiectului, adâncimea șenalelor de acces, a bazinelor de manevră și a bazinelor aferente danelor de operare vor fi aduse până la cotele proiectate, conform adâncimii de fundare a cheurilor respective, în scopul asigurării condițiile necesare pentru operare. Se vor extinde zonele navigabile prin crearea de șenale/bazine în zonele care în prezent au adâncimi naturale, îmbunătățind astfel condițiile de navigație, siguranța navigației și vor crea condiții pentru creșterea traficului de marfă.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

Instrument motivare
Textul complet al proiectului actului respectiv

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5066-hg19012024dtn

Atasamente