Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru actualizarea anexei nr. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru actualizarea anexei nr. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000

Data publicării: 06.04.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 18.04.2022

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Prin actualizarea anexei nr. 2. privind Plata contribuției anuale a părții române în conformitate cu Memorandumul de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, semnat la Istanbul 7 aprilie 2000, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii desemnat să aducă la îndeplinire prevederile prezentului Memorandum, va avea posibilitatea să onoreze plata contribuției anuale a părții române, care se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Astfel, prin actualizarea plății contribuției anuale a părții române la Memorandumul de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, se va evita riscul ca Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii să acumuleze anual restanțe ce vor rezulta din diferența sumelor înscrise în facturile care vor fi emise de Secretariatul Memorandumului de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre și suma înscrisă în baza legală națională privind eligibilitatea plății acestora.

Documente supuse consultării

Instrument de motivare
Text proiect
Anexa

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3872-hg06042022dtn

Atasamente