Proiectul de Hotarare a Guvernului privind echipamentele maritime

Proiectul de Hotarare a Guvernului privind echipamentele maritime

Data publicării: 31.08.2016
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 10.09.2016
 
Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.