Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta 7 şi joncţiunea obiectivului „Pod rutier la km 0+540 a Canalului Dunăre – Marea Neagră cu drumul care realizează legătura între Poarta 9 şi Poarta 8 spre zona de Nord a portului Constanţa”

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta 7 şi joncţiunea obiectivului „Pod rutier la km 0+540 a Canalului Dunăre – Marea Neagră cu drumul care realizează legătura între Poarta 9 şi Poarta 8 spre zona de Nord a portului Constanţa”

Data publicării: 01.07.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 12.07.2022

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:
Pentru prezentul proiect de act normativ este necesară suma de 7.704,259 mii lei, pentru o suprafață totală de 50.928 mp reprezentând un număr de 17 imobile, astfel cum rezultă din anexa nr. 2.

Aceasta rezultă din Raportul de evaluare privind determinarea cuantumului despăgubirilor aferente imobilelor necesare realizării lucrării de utilitate publică de interes național “Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta 7 şi joncţiunea obiectivului „Pod rutier la km 0+540 a Canalului Dunăre – Marea Neagră cu drumul care realizează legătura între Poarta 9 şi Poarta 8 spre zona de Nord a portului Constanţa”, întocmit în anul 2022, de către expertul autorizat ANEVAR Gheorghescu Ion, deținător al Legitimației nr. 19321, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare şi de Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia, avându-se în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarior publici.

Prin prezentul act normativ se propune aprobarea:

1) amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes național “Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta 7 şi joncţiunea obiectivului „Pod rutier la km 0+540 a Canalului Dunăre – Marea Neagră cu drumul care realizează legătura între Poarta 9 şi Poarta 8 spre zona de Nord a portului Constanţa”, pe raza localităților Constanța, Agigea, Sanatoriul Agigea și Lazu din județul Constanța, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, prevăzut în anexa nr. 1 la proiectul de act normativ;

2) declanșării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată supuse exproprierii, care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes național, “Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta 7 şi joncţiunea obiectivului „Pod rutier la km 0+540 a Canalului Dunăre – Marea Neagră cu drumul care realizează legătura între Poarta 9 şi Poarta 8 spre zona de Nord a portului Constanţa”, situate pe raza localităților localităților Constanța, Agigea, Sanatoriul Agigea și Lazu din județul Constanța;

3) listei proprietarilor de imobile proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităților Constanța, Agigea, Sanatoriul Agigea, Lazu din județul Constanța, așa cum rezultă din evidențele unităților administrativ – teritoriale, precum şi a sumelor individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor în valoare de 7.704,259 mii lei, pentru un număr de 17 imobile, pentru o suprafață de 50.928 mp, în conformitate cu anexa nr. 2.

Documente supuse consultării:

Instrument de motivare
Text proiect
Anexa

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3992-hg28062022dtn

Atasamente