Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

 

Data publicării: 05.10.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 16.10.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Având în vedere execuția bugetară realizată la data de 30.06.2020, necesarul de resurse corespunzatoare trimestrelor III și IV ale anului 2020, seceta prelungită care a generat reducerea traficului de cereale în Porturile Brăila și Galați, precum și alocarea sumelor de la bugetul de stat de către ordonatorul principal de credite – Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicatiilor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, Compania Națională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galaţi propune un proiect de buget de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020.

Indicatorii economico – financiari propuși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 prezintă următoarele modificări față de cei aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, prin H.G. nr.249/2020:

-reducerea veniturilor totale cu 6,72%;

-reducerea cheltuielilor totale cu 7,05%;

-reducerea productivității muncii cu 7,47%;

-reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale cu 0,35%;

-creșterea cheltuielilor cu personalul cu 2,72%;

-creșterea cheltuielilor de natură salarială cu 3,21% față de nivelui aprobat, după cum urmează:

· creșterea salarială la personalul navigant conform negocierii acestora cu

organizația de sindicat, în cadrul consultărilor privind bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020;

· creșterea cheltuielilor cu sporurile, primele și alte bonificații aferente salariului

de bază, prevazută în Contractul Colectiv de Muncă și permisă legal, datorită modificării art. 48, al.1 lit.d) din Legea bugetului de stat nr.5 pe anul 2020 prin art.19¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;

-creșterea câstigului mediu lunar pe salariat cu 3,31% urmare a creșterii cheltuielilor de natură salarială;

-creșterea surselor de finanțare a investițiilor cu 5,18 % urmarea majorării sumelor alocate de la bugetul de stat și din fondurile externe nerambursabile – POIM, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020;

-cheltuielile pentru investiții au crescut la nivelul surselor de investiții – cu 5,18%;

-indicatorii economico – financiari: numărul de personal prognozat la finele anului, numărul mediu de personal, profitul net, valoarea dividendelor cuvenite bugetului de stat, creanțele restante, au rămas nemodificați față de cei prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat pe anul 2020, prin HG. 249/2020.

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galaţi nu a înregistrat în anul 2019 plăți restante și nu va înregistra nici la data de 31.12.2020

 

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3121-hg05102020de

Atasamente