Proiectul de HG_aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea dotării AFDJ R.A. Galați cu două remorchere multifuncționale cu clasă de gheaț%C-ilovepdf-compressed

Proiectul de HG_aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea dotării AFDJ R.A. Galați cu două remorchere multifuncționale cu clasă de gheaț%C-ilovepdf-compressed

Proiectul de HG_aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea dotării AFDJ R.A. Galați cu două remorchere multifuncționale cu clasă de gheaț%C-ilovepdf-compressed