Proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Data publicării: 04.11.2016
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 15.11.2016

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite
propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de
Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38,
sector 1, Bucureşti, Poarta G.

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1351-hg07112016dte