Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru reaprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții “Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creșterii adâncimilor șenalelor și bazinelor și a siguranței navigației în Portul Constanța”

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru reaprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții “Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creșterii adâncimilor șenalelor și bazinelor și a siguranței navigației în Portul Constanța”

Data publicării: 01.11.2021
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 12.11.2021

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:
Prin prezentul proiect se propune reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor şenalelor şi bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanţa” , întrucât indicatorii tehnico-economici s-au modificat.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3598-hg01112021dtn

Documente supuse consultarii:

Instrument de motivare
Text Proiect
Anexa

Atasamente