Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocației de hrană zilnice pentru personalul navigant și auxiliar îmbarcat pe nave

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocației de hrană zilnice pentru personalul navigant și auxiliar îmbarcat pe nave

Data publicării: 01.03.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 14.03.2022

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

În conformitate cu prevederile art.71, alin.(1) al Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, personalul navigant și auxiliar ambarcat pe nave are dreptul la o alocație de hrană zilnică.

Personalul ambarcat pe nave beneficiază de alocație zilnică de hrană conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.185/1994 privind acordarea alocației de hrană zilnice pentru personalul navigant și auxiliar îmbarcat pe nave. Cuantumul alocației zilnice de hrană a fost modificat prin Hotărârea Guvernului nr.598/1997, Hotărârea Guvernului nr. 217/2005, Hotărârea Guvernului nr. 1068/2013 și Hotărârea Guvernului nr.437/2018.

În prezent se acordă:

– 42,38 lei/zi pentru personalul ambarcat pe nave maritime de transport de mărfuri și de călători, nave maritime de cercetare, tancuri petroliere, de transport fluvial, platforme de foraj și extracție maritime, nave de pescuit maritime, nave fluviale cu propulsie de transport de mărfuri și de călători, tancuri propulsate de bunkeraj, drăgi fluviale și maritime, șalande, macarale autopropulsate și nepropulsate, șlepuri, ceamuri, remorchere portuare și pilotine;

-37,80 lei/zi pentru personalul ambarcat pe restul navelor și corpurilor plutitoare nespecificate mai sus, nave de orice categorie, pe timpul cât sunt în conservare, pe timpul iernatului, pe timpul construcției și reconstrucției în țară;

-45,84 lei/zi pentru scafandri.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, salariații de la uscat primesc o alocație individuală de masă sub forma tichetelor de masă. Valoarea tichetului de masă, în luna iulie 2018 era de 15,18 lei, iar conform Legii nr.24/2020 pentru modificarea art.14 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, valoarea tichetului de masă a fost majorată la 20 lei începând cu luna aprilie 2020.

Prin similitudine cu drepturile salariaților de la uscat ce primesc tichete de masă, este imperios necesar ca și valoarea alocației de hrană să fie majorată cu același procentaj cu care a fost majorată valoarea tichetului de masă. Se poate observa că valoarea tichetului de masă a fost majorată în perioada iulie 2018 – martie 2022 cu un procent de 32,35%.

Pentru asigurarea numărului de calorii prevăzut în anexa nr.1 la Hotărârea de Guvern nr.185/1994, cu modificările și completările ulterioare, este necesară actualizarea valorii alocației de hrană zilnice cu același algoritm de calcul ce a fost aplicat la majorarea tichetelor de masă.

Alocația de hrană urmează să devină:

– 56,08 lei/zi pentru un număr 157 de persoane ambarcate pe nave maritime de transport de mărfuri și de călători, nave maritime de cercetare, tancuri petroliere, de transport fluvial, platforme de foraj și extracție maritime, nave de pescuit maritime, nave fluviale cu propulsie de transport de mărfuri și de călători, tancuri propulsate de bunkeraj, drăgi fluviale și maritime, șalande, macarale autopropulsate și nepropulsate, șlepuri, ceamuri, remorchere portuare și pilotine;

– 50,03 lei/zi pentru personalul ambarcat pe restul navelor și corpurilor plutitoare nespecificate mai sus, nave de orice categorie, pe timpul cât sunt în conservare, pe timpul iernatului, pe timpul construcției și reconstrucției în țară

– 60,67 lei/zi pentru un număr de 8 scafandri.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3811-hg01032022dtn

Documente supuse consultării

Instrument de motivare
Text proiect

Atasamente