Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru completarea anexei la Legea nr.162/2013 privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru completarea anexei la Legea nr.162/2013 privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti

Data publicării: 29.07.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 09.08.2019

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

România și celelalte state membre ale Uniunii Europene vor utiliza formalităţile de raportare armonizate stabilite prin Directiva 2010/65/UE în vederea facilitării furnizării şi a schimbului de informaţii care trebuie raportate şi pentru a reduce sarcinile administrative.
În cazul unui accident care afectează mai multe state membre ale Uniunii Europene, statele membre vor pune aceste informaţii la dispoziţia celorlalte state membre prin intermediul sistemului SafeSeaNet.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2549-hg29072019dtn3